Statement against violence in Iran

Spread the Word

Dutch Below

Dutch-Iranian and Iranian academics working in the Netherlands and several Rectors Magnifici are  distraught by the ongoing situation in Iran. There are brutal attacks against students protesting in  numerous university campuses and compounds across the country. We wish to express our solidarity with the students and academics in Iran and all students and academics in our community who have ties to the region and who are worried about their families and loved ones. We condemn the violence against students and academics as it took place in Iran, especially during protest at Sharif University. We stand for academic freedom, including free exchange of opinions and open debate. We stand for our responsibility to protect freedom of expression for students and academics from Iran on our campuses, and for women, students and academics in Iran and anywhere in the world.  

Prof. dr. Han van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Annelien Bredenoord, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Tom Veldkamp, Rector Magnificus University of Twente 

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, Rector Magnificus Universiteit van Amsterdam 

Prof. dr.ir. Tim van der Hagen, Rector Magnificus and President Delft University of Technology 

Prof. dr. Jeroen Geurts, Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam 

Prof. dr, Halleh Ghorashi, Professor of Sociology at Vrije Universiteit Amsterdam,  KNAW 

Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab, Professor of Iranian and Persian Studies at Utrecht University

Prof. dr. Afshin Ellian, Professor of Jurisprudence at Leiden University 

Prof. dr. Touraj Atabaki, Emeritus Professor of Social History of the Middle East at Leiden Universiteit and Institute of Social History 

Prof. dr. ir. Behnam Taebi, Professor of Energy and Climate Ethics, TU Delft

Prof. dr. Majid Hassanizadeh, Emeritus Professor of Hydrogeology, Utrecht University 

Dr. Sanli Faez, Assistant Professor of Physics at Utrecht University, DJA 

Dr. Pooyan Tamimi Arab, Assistant Professor of Religious Studies at Utrecht University, DJA

Dr. Rahil Roodsaz, Assistant Professor of Gender and Sexuality at Universiteit van Amsterdam

Dr. Younes Saramifar, Assistant Professor of Inhumanities at Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Ladan Rahbari, Assistant Professor of Political Sociology at Universiteit van Amsterdam

Dr. Ammar Maleki, Assistant Professor of Comparative Politics, Tilburg University

Dr. Peyman Jafari, Assistant Professor in History, International Institute of Social History

Dr. Babak Rezaee Daryakenari, Assistant Professor of International Relations at Leiden University

Dr. Tokameh Mahmoudi, Associate Professor, dept of Pathology and Urology, Erasmus MC

Dr. Azadeh Akbari, Assistant Professor in Public Administration & Digital Transformation.  University of Twente 

Dr. Yashar Saghai, Assistant Professor of Philosophy, University of Twente


Statement tegen geweld in Iran 

Nederlands-Iraanse en Iraanse academici die werkzaam zijn in Nederland en diverse rectores  magnifici zijn geschokt door de huidige situatie in Iran. Protesterende studenten krijgen op  verschillende universiteitscampussen en -gebieden met bruut geweld te maken. We willen ons  solidariteitsgevoel uitspreken voor deze studenten en academici in Iran en alle studenten en  academici ter wereld die banden hebben met de regio en bezorgd zijn over hun families en  vrienden. We veroordelen het geweld tegen studenten en academici in Iran ten zeerste, en met  name de gevallen tijdens het protest aan de Sharif University. Wij staan voor academische vrijheid  en daarbij horen een vrije uitwisseling van ideeën en een open debatcultuur. We staan achter  onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van de vrijheid van meningsuiting van studenten  en academici uit Iran op onze campussen en die van vrouwen, studenten en academici in Iran en  overal ter wereld. 

Prof. dr. Han van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Annelien Bredenoord, Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof. dr. Tom Veldkamp, Rector Magnificus Universiteit Twente 

Prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, Rector Magnificus Universiteit van Amsterdam 

Prof. dr. ir. Tim van der Hagen, Rector Magnificus / Voorzitter CvB TU Delft 

Prof. dr. Jeroen Geurts, Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam 

Prof. dr, Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit  Amsterdam, KNAW 

Prof. dr. Asghar Seyed-Gohrab, hoogleraar Iraanse en Perzische Studies aan de Universiteit  Utrecht 

Prof. Afshin Ellian, hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden

Prof. dr. Touraj Atabaki, emeritus bijzonder hoogleraar Sociale Geschiedenis van het Midden Oosten en Centraal Azië aan de Universiteit Leiden en het Internationaal Instituut voor Sociale  Geschiedenis 

Prof. dr. ir. Behnam Taebi, hoogleraar energie en klimaatethiek aan de TU Delft

Prof. dr. Majid Hassanizadeh, emeritus-hoogleraar hydrogeologie aan de Universiteit Utrecht 

Dr. Sanli Faez, universitair docent natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, De Jonge Akademie

Dr. Pooyan Tamimi Arab, universitair docent religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht,  De Jonge Akademie 

Dr. Rahil Roodsaz, universitair docent gender en seksualiteit aan de Universiteit van Amsterdam

Dr. Younes Saramifar, universitair docent Inhumanities aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Ladan Rahbari, universitair docent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam

Dr. Ammar Maleki, universitair docent comparatieve politiek aan Tilburg University

Dr. Peyman Jafari, universitair docent geschiedenis aan het Internationaal Instituut voor Sociale  Geschiedenis 

Dr. Babak Rezaee Daryakenari, universitair docent internationale betrekkingen aan de  Universiteit Leiden 

Dr. Tokameh Mahmoudi, universitair hoofddocent op de afdeling pathologie en urologie aan het  Erasmus MC 

Dr. Azadeh Akbari, universitair docent bestuurskunde en digitale transformatie aan de  Universiteit Twente 

Dr. Yashar Saghai, universitair docent filosofie aan de Universiteit Twente

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial